Mời Thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín – Địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Xóm 7 […]