Mời Thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, tổng dự toán

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Cục Quản trị A – Văn phòng Trung ương Đảng – Địa chỉ: 72 Phan Đình Phùng, Ba Đình, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, […]