Mời Thầu: Mở rộng Hệ thống lưu trữ chuyên dụng (SAN) phục vụ Trung tâm Tích hợp dữ liệu

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội – Địa chỉ:  Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư:  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội 5. Tên gói thầu: Mở rộng Hệ […]