Mời chào hàng: Mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương – Địa chỉ: số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 38214680; Fax: (04) 38213782. 2. Tên dự án: Tiêm chủng mở rộng 4. Chủ đầu tư:  Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương 5. Tên […]