Mời chào hàng: Nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự xã Ea Lai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban chỉ huy Quân sự huyện M’drăk – Địa chỉ: thị trấn M’drăk, huyện M’drăk, tỉnh Đăk Lăk; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nhà làm việc Ban chì huy Quân sự cấp xã huyện M’đrăk 4. Chủ đầu tư: Ban chỉ huy Quân sự […]