Mời Chào hàng: Cung cấp Ống chuyển tải D200

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre – Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp Bến Tre; –  Điện thoại: 075.38554238, Fax: 075.3827781. 2. Tên dự án: Mạng lưới cấp nước huyện Giồng Trôm 4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp thoát […]