Mời chào hàng: Thi công đắp bờ đê kênh Ranh bến Lức – Thủ Thừa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8 đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại:  0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án:  Sữa chữa bờ kênh Ranh Bến Lức – Thủ Thừa […]