Mời chào hàng: Thi công đắp bờ đê sửa chữa bờ kênh Bà Kiểng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505. 2. Tên dự án: Sửa chữa bờ kênh Bà Kiểng (Lộ N2 đến ranh Đức Huệ) 4. […]

Mời chào hàng: Nạo vét kênh Lộ 31 kéo dài, đắp đê và kết hợp san sửa bờ kênh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505. 2. Tên dự án: Nạo vét kênh Lộ 31 kéo dài, kết hợp […]

Mời chào hàng: Thi công sửa chữa bờ Tây kênh Bo Bo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505; 2. Tên dự án: Sửa chữa bờ Tây kênh Bo Bo (Kênh T1 – Kênh […]

Mời chào hàng: Nạo vét Kênh K6 và kết hợp sửa chữa bờ đê, đắp đê

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án: Nạo vét Kênh K6, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh […]

Mời chào hàng: Thi công đắp bờ đê kênh Ranh bến Lức – Thủ Thừa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8 đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại:  0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án:  Sữa chữa bờ kênh Ranh Bến Lức – Thủ Thừa […]