Mời chào hàng: Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất – Địa chỉ: thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; –  Điện thoại:  (0433) 842242. 2. Tên dự án:  4. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất 5. Tên gói thầu: Gói thầu số […]