Mời Thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ luyện tập & thi đấu Điền kinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu của bộ môn Điền kinh Dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ […]