Mời Thầu: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện E – Địa chỉ: 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy , Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện E 5. Tên […]