Mời thầu: Xây lắp trạm xử lý nước thải cho Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công thương – Địa chỉ: số 99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 37622280; Fax: (043) 7610774. 2. Tên dự án: Đầu tư tăng cường năng lực khám chữa bênh […]