Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời đấu thầu mua sắm máy photocopy

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY CHO CHI CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu mua sắm máy photocopy

 – Bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

– Tên gói thầu : mua sắm máy photocopy

– Tên dự án : mua sắm máy photocopy cho Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

– Nguồn vốn : kinh phí khoán do Tổng cục thuế cấp hang năm theo kế hoạch.

– Hình thức đấu thầu : chào hàng cạnh tranh

– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ ngày 08 tháng 8 năm 2012 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012 trong giờ hành chính.

 – Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính – Quản trị -Tài vụ-Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Bắc Giang ( gác 3 nhà 4 tầng). Điện thoại : 0240.3855.266.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ (báo giá) chậm nhất trước 9giờ ngày 13 tháng 8 năm 2012.

– Hồ sơ chào hang sẽ dược mở công khai vào 9h30 ngày 13 tháng 8 năm 2012 tại phòng họp tầng 2 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia.