Mời Thầu: Mua sắm 47 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số

Tên bên mời thầu: ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH DI LINH

Địa chỉ: 711 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Fax/E-mail: 063. 3870356– truyenthanhthdilinh@gmail.com

Mã số thuế: 5800970860

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm 47 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày        

 1. Tên dự án: Mua sắm 47 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số
 2. Nguồn vốn: ngân sách huyện 2016
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2016 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Đài Truyền thanh Truyền hình Di Linh – 711 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 7. Giá bán 01 bộ: 0 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: không thực hiện
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2016