Mời Thầu: Mua sắm 47 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số

Tên bên mời thầu: ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH DI LINH Địa chỉ: 711 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại/Fax/E-mail: 063. 3870356– truyenthanhthdilinh@gmail.com Mã số thuế: 5800970860 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Mua sắm 47 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật […]

Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế tỉnh Lâm Đồng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Y tế Lâm Đồng – Địa chỉ: số 36 Trần Phú, phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; –  Điện thoại: (063) 3532 249; Fax: (063) 3827 524. 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ […]

Thông Báo Mời Thầu : Tăng cường năng lực TT Quan trắc TN & MT tỉnh Lâm Đồng

 THÔNG BÁO MỜI THẦU A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án. 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng. Địa chỉ: 37 Pasteur, phường 4, TP. Đà Lạt Điện thoại: 063.3824144                Fax: 063.3541211 2. Tên dự án: Tăng cường năng lực […]

Mời đấu đầu thiết bị y tế lần 2 – Trung tâm y tế Lâm Hà

 THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU LẦN 2 CÁC GÓI THẦU: 2, 3, 4 THUỘC KẾ HOẠCH: MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT, PHIM XQUANG, VẬT TƯ CHỈNH HÌNH NĂM 2012.   Ngày 14/9/2012 Trung tâm y tế Lâm Hà đã […]

Mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Lâm Hà

THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – BỆNH VIỆN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH   Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời […]

Mời đấu thầu trang thiết bị khám chữa bệnh tỉnh Lâm Đồng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Thời gian […]