Mời chào hàng: Mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn Quỹ PTHĐSN cho trung tâm vùng 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 – Địa chỉ: số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng –  Điện thoại:  2. Tên gói thầu:  –  Gói thầu 1: Cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ ấm nuôi cấy vi […]