Cục thuế tỉnh Bình Phước thông báo kết quả gói thầu cung cấp máy photocopy và máy chiếu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY CHIỀU   1. Cục thuế tỉnh Bình Phước Địa chỉ: 620 QL 14 – Phường Tân Phú – Tx Đồng xoài – tỉnh Bình Phước. Điện thoại, fax: 06513.879.937- 06513.879.195 2- Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy và máy chiếu; […]