Cục thuế tỉnh Bình Phước thông báo kết quả gói thầu cung cấp máy photocopy và máy chiếu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY CHIỀU

 

1. Cục thuế tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: 620 QL 14 – Phường Tân Phú – Tx Đồng xoài – tỉnh Bình Phước.

Điện thoại, fax: 06513.879.937- 06513.879.195

2- Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy và máy chiếu;

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu: Gói thầu cung cấp máy photocopy và máy chiếu

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Giá gói thầu: 631.820.000 đồng

Giá trúng thầu: 622.806.800 đồng

Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH Tân Hoàng Gia

Quyết định phê duyệt: QĐ số 830/QĐ-CT ngày 12/7/2012 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

 

Vậy thông tin để các nhà thầu khác được biết.

Cục thuế tỉnh Bình Phước