Mời đấu thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra Hải quan Quảng Ninh

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU SỬA CHỮA TÀU BIỂN Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan HQ-09   Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời chào hàng gói thầu  Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu tuần tra kiểm soát hải quan […]

Mời đấu thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ Ca nô năm 2012 cho Cục Hải quan Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CA NÔ Cục Hải quan Nghệ An mời thầu Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ Ca nô HQ 52 năm 2012   – Tên bên mời thầu: Cục Hải quan Nghệ An – Tên gói thầu: “Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ Ca nô […]