Mời Thầu: Phần xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất điểm MD03

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa – Địa chỉ: số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội; –  Điện thoại/Fax: (043) 3980886. 2. Tên dự án: ĐTXD hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất điểm […]