Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị khu giáo dục thể chất ngoài trời

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Hành chính Quốc Gia – Địa chỉ:  số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; –  Điện thoại: 04. 3835 5742. 2. Tên dự án: Khu giáo dục thể chất ngoài trời – Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền […]