Mời chào hàng: Lắp đặt vườn ươm, nhà màng trồng rau và các thiết bị, máy móc

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com Tên dự án: Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn Loại dự […]

Mời chào hàng: Lắp đặt vườn ươm, nhà màng trồng rau và các thiết bị

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com Tên dự án: Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn Loại dự […]

Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị Gói thầu: Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Cải tạo nhà kiểm tra liên hợp hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Lao Bảo Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ […]

Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Bình Gói thầu: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Dự án: Dự án tạo quỹ đất khu độ thị Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố […]

Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị khu giáo dục thể chất ngoài trời

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Hành chính Quốc Gia – Địa chỉ:  số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; –  Điện thoại: 04. 3835 5742. 2. Tên dự án: Khu giáo dục thể chất ngoài trời – Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền […]