Mời Thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu Gói thầu: Gói thầu số 02 – Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu Dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng […]

Mời Thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam – Địa chỉ: Số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; – Điện thoại:0510.3810419; 0510.3834679; 0510.3828538.   Fax: 0510.3852354;  E-mail:sangsoil@yahoo.com.vn ;quocviettnmt@gmail.com ; quanglanhtnmt@gmail.com. 2. Tên dự án: Dự án đầu tư […]