Mời chào hàng: Mua sắm VTTB phục vụ Sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hà Giang Gói thầu: Gói thầu số 8: Mua sắm VTTB phục vụ Sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015 Dự án: Phục vụ Sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015 của Công ty Điện lực Hà Giang năm […]

Mời Thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công trình ĐTXD bổ sung năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Ba Vì – Địa chỉ: thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; –  Điện thoại: 04.33961212; Fax: 04.33960102. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ba Vì 5. Tên gói thầu: Mua sắm VTTB phục […]