Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo Tên chủ đầu tư: UBND huyện Phú Giáo. Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Giáo Nguồn vốn: Vốn ngân sách , Tổng mức đầu tư: 2.624.721.000(VND)

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Phú Giáo
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Giáo
Số hiệu: 493/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Giáo
Số hiệu: 546/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.624.721.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Xây dựng phòng Y tế huyện Phú Giáo
  • 2.136.853.712 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 120 ngày ( kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật)