Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02 (Xây dựng đường CP từ QL 14C đi đội 33) – Công ty TNHH 1TV Cao Su Chư Prông

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai Điện thoại 059 3790023                              Fax: 059 3790024 2.Tên dự án: Đường cấp phối từ QL 14C đi đội 33 Nông trường An Phú. B. Nội dung chính […]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02 (Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ) – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai Điện thoại 059 3790023                              Fax: 059 3790024 2.Tên dự án: Nhà làm việc nông trường An Biên. B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà […]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu – BQL Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1.Tên cơ quan: Ban quản lý Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức . Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam. Điện thoại và Fax: 0510.3883221 2.Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học . B. Nội […]

Thông báo kết quả đấu thầu: Dự án thi công xây dựng trường Tiểu học Trần Cao Vân, Hiệp Đức, Quảng Nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU            A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Ban quản lý Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức . Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam. Điện thoại và Fax: 0510.3883221 2.Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học . […]

Kết quả đấu thầu Dự án SEQAP huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: Tên cơ quan: Ban quản lý Chương trình SEQAP huyện Hiệp Đức . Địa chỉ: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức, tỉnh QuảngNam. Điện thoại và Fax: 0510.3883221 Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học . B. Nội […]

Ban Quản Lý DA ĐTXD Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – Thông báo kết quả đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU Gói thầu: Gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị ( gói thầu số 05 công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp. Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của UBND huyện […]

Kết quả đấu thầu xây dựng đường điện đến bản Ten Lán – Sốp Cộp

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THI CÔNG ĐƯỜNG ĐIỆN Gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị ( gói thầu số 05 công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp. Thông báo mời thầu được đăng tin tại:  Đấu thầu xây dựng và lắp […]

Kết quả đấu thầu gói 06a công trình Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐP CỘP Kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp   Thông báo mời thầu gói thầu 06a […]

Kết quả đấu thầu xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHO BẠC Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất thông báo kết quả đấu thầu gói thầu Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang. Công ty Cổ phần Tư vấn […]

Kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại Chi cục Hải quan cảng VICT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT Tổng cục Hải quan thông báo kết quả thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan  Tổng cục Hải quan – Địa chỉ: Số 162 Nguyễn Văn  Cừ – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội […]