Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị dạy nghề Cơ khí

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị dạy nghề Cơ khí, Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Gíao dục – Đào tạo giai đoạn 2006-2010

Tên dự án:“Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Gíao dục – Đào tạo giai đoạn 2006-2010
Tên gói thầu:Thiết bị dạy nghề Cơ khí
Nguồn vốn:Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng trường Trung cấp nghề Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 055 610574, 055 610589. Fax: 055 610588
13/10/2008 đến 28/10/2008
1.000.000 (VND)
28/10/2008 09:00
28/10/2008 09:00