Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và làm mát dây chuyền in

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và làm mát dây chuyền in, Đầu tư mặt bằng 2 Xí nghiệp In Bao bì Khatoco.

Tên dự án:Đầu tư mặt bằng 2 Xí nghiệp In Bao bì Khatoco
Tên gói thầu:Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và làm mát dây chuyền in
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tổng Công ty Khánh Việt. Địa chỉ: 84 Hùng Vương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thọai: 058. 526191, Fax: 058. 524221
11/10/2008 đến 21/10/2008