Thông báo mời thầu gói thầu: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp

Tên dự án:Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 0650.3.825923 – 822004. Fax: 0650.3.811078
30/10/2008 đến 14/11/2008
1.000.000 (VND)
14/11/2008 09:00
14/11/2008 09:00