Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, thiết bị PCCC, máy phát điện dự phòng, máy bơm và lò đốt rác –

Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, thiết bị PCCC, máy phát điện dự phòng, máy bơm và lò đốt rác –

10
Quý 3 năm 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.362.781.643 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh gói thầu :Thiết bị văn phòng, thiết bị nhà bếp, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị âm thanh hội trường, thiết bị PCCC, máy phát điện dự phòng, máy bơm và lò đốt rác (Lô 1: Thiết b