Công ty TNHH TM – XD – TK Nam An thông báo mời thầu

Gói thầu số 3: Phần xây lắp Thuộc D.A: Đường 336 đi thôn 4, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh Nguồn vốn: vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu Bên mời thầu: Công ty TNHH TM – XD – TK Nam An

Gói thầu số 3: Phần xây lắp
Thuộc D.A: Đường 336 đi thôn 4, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh
Nguồn vốn: vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu
Bên mời thầu: Công ty TNHH TM – XD – TK Nam An
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 27/10/2008 đến 15 giờ 00 ngày 12/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA huyện Tánh Linh, thôn Lạc Hoà 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại/Fax: (062) 880212
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 12/11/2008