Thi công xây dựng công trình – San lấp mặt bằng và đường giao thông thuộc dự án Quy hoạch khu tái định cư huyện Đăk Glong

Thi công xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: San lấp mặt bằng và đường giao thông thuộc dự án Quy hoạch khu tái định cư huyện Đăk Glong. * Đấu thầu rộng rãi * Trong nước * Không sơ tuyển

01
Quý III, IV Năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.497.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: San lấp mặt bằng và đường giao thông thuộc dự án Quy hoạch khu tái định cư huyện Đăk Glong