Thông báo mời thầu gói thầu: San lấp mặt bằng

Thông báo mời thầu gói thầu: San lấp mặt bằng

Tên dự án:Quảng trường UBND huyện Phong Điền
Tên gói thầu:San lấp mặt bằng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền; ĐT: 0710.238304; Fax: 0710.941980
05/11/2008 đến 21/11/2008
1.000.000 (VND)
21/11/2008 09:00
21/11/2008 09:00