Thi công xây dựng hạng mục cải tạo, chống sạt lở, ổn định nền đường – Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cải tạo, chống sạt lở, đảm bảo ổn định nền đường thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ninh Bình – Phước B

Thi công xây dựng hạng mục cải tạo, chống sạt lở, ổn định nền đường – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cải tạo, chống sạt lở, đảm bảo ổn định nền đường thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ninh Bình – Phước B

01
Quý IV/2008
150 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công
Giá gói thầu:
 • 4.123.720.424 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cải tạo, chống sạt lở, đảm bảo ổn định nền đường thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường Ninh Bình – Phước Bình