Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị tin học văn phòng PPMU

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị tin học văn phòng PPMU

Tên dự án:Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống QL đất đai Việt Nam tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Thiết bị tin học văn phòng PPMU
Nguồn vốn:WB
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang, số 11 Lê Lợi, Phường 1, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,điện thoại:073.3882 319,Fax: 073.3878 404
30/10/2008 đến 01/12/2008
1.000.000 (VND)
01/12/2008 09:00
01/12/2008 09:00