Bảo trì 300 máy ATM trang bị theo dự án Triển khai mở rộng mạng lưới ATM năm 2006

Kế hoạch đấu thầu: Bảo trì 300 máy ATM trang bị theo dự án Triển khai mở rộng mạng lưới ATM năm 2006, dự án nhóm C, ngành tài chính ngân hàng.

Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Số hiệu: Số 859/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 30/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Số hiệu: Số 859/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 29/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn tự có ,
Tổng mức đầu tư:
 • 101.274.607.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bảo trì 300 máy ATM trang bị theo dự án Triển khai mở rộng mạng lưới ATM năm 2006 (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Dịch vụ bảo trì trọn gói 5 năm 147 ATM khu vực phía Nam
 • 49.918.027.500 (VND)
 • Vốn tự có Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói 05 năm
  2 Dịch vụ bảo trì trọn gói 5 năm 153 ATM khu vực phía Bắc
 • 51.356.580.000 (VND)
 • Vốn tự có Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói 5 năm


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Bảo trì 300 máy ATM trang bị năm 2006 Size 85 K