Xây lắp công trình: Trường THCS Lý Thường Kiệt

Phòng GD & ÐT Thăng Bình, Quảng Nam kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu xây lắp công trình: Trường THCS Lý Thường Kiệt; hạng mục: nhà lớp học

Phòng GD & ÐT Thăng Bình, Quảng Nam kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu xây lắp công trình: Trường THCS Lý Thường Kiệt; hạng mục: nhà lớp học

6 phòng 2 tầng.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 7 giờ ngày

20-10 đến hết 7 giờ ngày 29-10-2008. Mỗi bộ hồ sơ mời thầu giá bán 500.000 đồng (năm trăm nghìn).

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 29-10-2008.

Mở thầu: 9 giờ ngày 29-10-2008 tại cơ quan Phòng GD&ÐT Thăng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng GD&ÐT Thăng Bình (0510674635) để biết thêm.