Thông báo mời thầu Nâng cấp kênh trục HTTL Sông Cầu tỉnh Bắc Giang

Ban quản lý dự án (QLDA) nâng cấp kênh trục hệ thống thủy lợi (HTTL) Sông Cầu, chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu số 08: Kênh N2 và Kênh N4 thuộc tiểu dự án: Nâng cấp kênh trục HTTL Sông Cầu tỉnh Bắc Giang – Dự án thủy lợi lưu vực Sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3).

Ban quản lý dự án (QLDA) nâng cấp kênh trục hệ thống thủy lợi (HTTL) Sông Cầu, chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu số 08: Kênh N2 và Kênh N4 thuộc tiểu dự án: Nâng cấp kênh trục HTTL Sông Cầu tỉnh Bắc Giang – Dự án thủy lợi lưu vực Sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước đối với các nhà thầu xây lắp đã qua sơ tuyển.

Mời các nhà thầu hợp lệ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu thầu.

Ðịa điểm: Bán hồ sơ mời thầu (HSMT), nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và mở thầu tại Ban QLDA nâng cấp kênh trục HTTL Sông Cầu (xã Ðức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Ðiện thoại: 0240.3873259.

Bán HSMT từ ngày 30-10-2008 (trong giờ hành chính).

Giá bán một bộ HSMT là: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 27-11-2008.

Mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 27-11-2008.

HSDT phải kèm theo bảo đảm dự thầu có giá trị 100.000.000 VNÐ (một trăm triệu đồng) và phải gửi đến Ban QLDA nâng cấp kênh trục HTTL Sông Cầu trước 8 giờ ngày 27-11-2008.

Ðến mua HSDT nhà thầu phải có giấy giới thiệu và giấy phép đăng ký kinh doanh.

Ban QLDA nâng cấp kênh trục HTTL Sông Cầu kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.