Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai KTR

Công ty Viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai KTR cho NH NN-PTNT.

Công ty Viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai KTR cho NH NN-PTNT.

Nhà thầu tham gia dự thầu được mua một bộ HSMT với một khoản lệ phí (không hoàn lại) là 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Phát hành HSMT từ 8 giờ ngày 27-10-2008 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

Hạn cuối cùng nộp HSDT trước 14 giờ ngày 11-11-2008.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng KHKD – Công ty Viễn thông liên tỉnh – 57A Huỳnh Thúc Kháng, Ðống Ða, Hà Nội.

ÐT: 04.37734142 – Fax: 04.37735212.