Công ty Điện thoại Hà Nội 2 thông báo mời thầu

Công ty Điện thoại Hà Nội 2 thông báo mời thầu, Trang bị 20 bộ MDF Siemens phục vụ mở rộng và điều chuyển thiết bị chuyển mạch và ADSL

GT: Trang bị 20 bộ MDF Siemens phục vụ mở rộng và điều chuyển thiết bị chuyển mạch và ADSL
Thuộc D.A: Trang bị 20 bộ MDF Siemens phục vụ mở rộng và điều chuyển thiết bị chuyển mạch và ADSL
Nguồn vốn: Tái đầu tư
Bên mời thầu: Công ty Điện thoại Hà Nội 2
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 03/11/2008 đến 14 giờ 00 ngày 19/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty Điện thoại Hà Nội 2 số 30 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: (043) 7624444; Fax: (043) 7623355
Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 19/11/2008