Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp VN – Đài truyền hình Việt Nam thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp VN – Đài truyền hình Việt Nam thông báo mời thầu

GT: Cung cấp cáp đồng trục
Thuộc D.A: Mua sắm cáp đồng trục phục vụ mở rộng kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp tại Hà Nội năm 2008-đợt 2, mở rộng về phía Tây và một số khu vực ngoại thành Hà Nội
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp VN – Đài truyền hình Việt Nam
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/10/2008 đến 09 giờ 00 ngày 12/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp VN – Đài truyền hình Việt Nam, số 844 đường La Thành, Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 77177675; Fax: (04) 8317364 Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12/11/2008