Dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu: dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 462/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 05/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 462/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 05/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.764.478.491(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Xây dưng công trình Cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • 1.339.066.418 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV năm 2008 và Quý I năm 2009Theo đơn giá 6 tháng
  03 Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • 31.722.483 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy IV năm 2008 và Quý I năm 2009Theo thời gian Theo thời gian thi công công trình
  04 Bảo hiểm xây dựng công trình Cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • 7.766.585 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV năm 2008 và Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 246
  Ngày xuất bản 09/12/2008