Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái – dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái – Kế hoạch đấu thầu: dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

03
Qúy IV năm 2008 và Quý I năm 2009
Theo thời gian thi công công trình
Giá gói thầu:
 • 31.722.483 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án xây dựng công trình cầu treo Thác Hoa 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái