Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng – Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp

07
2 ngày
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 35.834.700 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kho lưu trữ và Hội trường Quận ủy quận Gò Vấp