Gói thầu: Chi phí kiểm toán – dự án

Gói thầu: Chi phí kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu dự án

Gói 5
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 26.430.808 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án