Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 38/2A Khu phố 9- phường 8 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 38/2A Khu phố 9- phường 8 – quận Gò Vấp. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:3716/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:4142/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.920.064.523(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 38/2A Khu phố 9- phường 8 – quận Gò Vấp (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 4.655.484 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  02Thi công phần Xây lắp
 • 1.750.181.957 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển03 thángTheo đơn giá120 ngày
  03Giám sát thi công xây dựng
 • 41.461.811 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm120 ngày
  04Kiểm toán
 • 11.616.391 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTrọn gói01 tháng
  05Bảo hiểm công trình
 • 3.500.364 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTrọn gói16 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 38/2A Khu phố 9- phường 8 – quận Gò Vấp Size 2.01 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:247
  Ngày xuất bản10/12/2008