Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trường tỉnh Hưng yên

Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trường tỉnh Hưng yên. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng yên

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hưng yên
Số hiệu:1886/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hưng yên
Số hiệu:2332/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Môi trường
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2611000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trường tỉnh Hưng yên (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh và cung cấp trang thiết bị phần cứng, phần mềm, đào tạo, chuyển giao công nghệ
 • 2359000000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển09/01/2009Trọn gói 12 tháng
  Gói thầu số 2Chi phí quản lý và kiểm tra nghiệm thu dự án
 • 101500000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnKhông đấu thầuTrọn gói Đến khi hoàn thành dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:248
  Ngày xuất bản11/12/2008