Gói thầu: Thẩm tra tổng dự toán – Sửa chữa, nâng cấp Vỉa hè đường Lê Văn Thọ

Gói thầu: Thẩm tra tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Vỉa hè đường Lê Văn Thọ. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

07
02 ngày
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 10034980 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Vỉa hè đường Lê Văn Thọ