Ban quản lý dự án Viễn thông Điện lực thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Viễn thông Điện lực thông báo mời thầu. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát mạng lõi Internet (Gói 8)

GT: Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát mạng lõi Internet (Gói 8)
Thuộc D.A: Trang bị Class 5 Softswitch, nâng cấp mạng lõi Internet và mạng truyền tải IP – Giai đoạn 1
Nguồn vốn: Vốn vay và các nguồn vốn khác do EVN tự cân đối
Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Viễn thông Điện lực
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/11/2008 đến 14 giờ 00 ngày 09/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban quản lý dự án Viễn thông Điện lực, Tầng 5, 65 Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 22423130 ; Fax: (04) 22213303
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 09/12/2008