Trang thiết bị nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ năm 2008

Tên bên mời thầu: Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tên gói thầu: Trang thiết bị nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ năm 2008. Tên dự án: Tăng cường tiềm lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Tên bên mời thầu: Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tên gói thầu: Trang thiết bị nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ năm 2008.

Tên dự án: Tăng cường tiềm lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

– Hình thức đấu thầu:

+ Thiết bị nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

+ Thiết bị văn phòng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

+ Phần mềm phục vụ chuyên môn và quản lý: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

+ Thiết bị phục vụ cho mạng LAN và quản lý: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ ngày 4-11 đến trước 9 giờ ngày 14-11-2008.

– Ðịa điểm bán HSMT: Viện Công nghệ vũ trụ, phòng 226, Nhà A2, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Ðiện thoại: 22152713;

04-37914746

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (năm trăm nghìn)

– Ðịa điểm nhận HSDT: Viện Công nghệ vũ trụ, phòng 226, Nhà A2, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Ðóng thầu: 9 giờ ngày 14-11-2008.

– Bảo đảm dự thầu: 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu)

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 14-11-2008 tại Phòng 227 nhà A2 số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Viện Công nghệ vũ trụ kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.